Διευθυντές – Συντονιστές Κέντρων Υγείας

Οι Διευθυντές των Κέντρων Υγείας έχουν θητεία τριών χρόνων σύμφωνα με το νόμο 3172 / 2003 (αρ 24 παρ 2).  Μετά τα 3 χρόνια υποχρεωτικά οι διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην ΔΥΠΕ τα ονόματα των γιατρών με βαθμό Διευθυντή. Η ΔΥΠΕ ορίζει το νέο Διευθυντή του ΚΥ.

Ο Διευθυντής του ΚΥ αντιδιαστέλλεται με τον Δ/ντή Τμήματος αφού η ιδιότητα του τελευταίου πηγάζει από τον διορισμό του και όχι εξ επιλογής. Συνεπώς δεν έχουν καμία ομοιότητα και δεν εισπράτουν επίδομα εφημερίας.

Ο Δ/ντης του ΚΥ (συντονιστής ιατρείων) είναι ανάλογος του Δ/ντή Τομέα (συντονιστης τμημάτων).

Οι υπάρχοντες Δ/ντές ΚΥ προβάλλονται δίκην Δ/ντών Τμημάτων επιδιώκοντας να παραμείνουν ισόβιοι. Αυτό το καταφέρνουν διότι τόσο οι διοικητές ΔΥΠΕ όσο και οι Διοικητές νοσοκομείων είναι «αναλλώσιμοι» άρα δεν γνωρίζουν πρόσωπα και διαδικασίες. Αυτό τους δίνει τον αέρα του μόνιμου, γεγονός που δεν είναι αλήθεια.

Οι Διευθυντές ΚΥ είναι επι θητεία ενώ οι Διευθυντές των τμημάτων μόνιμοι.

Οι σημερινοί σηνεπώς Δ/ντές του νόμου «Αβραμόπουλου» μπορούν να επιβάλλουν την ενεργοποίηση του νόμου 3172 / 2003 (αρ 24 παρ 2) και να διεκδικήσουν αλλαγή ηγεσίας του ΚΥ.

Ομοίως ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μη εφημέρευση των Δ/ντών των ΚΥ και η είσπραξη ποσού χρημάτων δίκην επιδόματος διότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό των ΚΥ, οι Δ/ντές των ΚΥ ασκούν την αρμοδιότητα αυτή παράλληλα με τα ιατρικά των καθήκοντα.

Advertisements

Ετικέτες: , , , , ,


Αρέσει σε %d bloggers: